15/10/2016

Gwynoro ar raglen John Walters - Radio Cymru - Gwleidyddiaeth Cymru

Trin a thrafod materion ynglyn a gwleidyddiaeth yng Nghymru yn gyffredinol ar hyn o bryd

Gan gynnwys hefyd:


 


Oes  yna wrthblaid effeithiol yma yng Nghymru ac yn San Steffan

Perthynas y Blaid Lafur Brydeinig a’r blaid yng Nghymru

Pa mor effeithiol yw’r Cynulliad

Safon aelodau’r  Cynulliad /San Steffan yn cymharu a’i gilydd

Ydy gwleidyddiaeth y tir canol yn diflannu

Ydy mesur Cymru fel ag y mae,  yn fesur bydd yn gwneud gwahaniaeth

Y berthynas rhwng Cymru a’r Deyrnas Unedig 

Oes posiblrwydd y gwelwn y Deyrnas Unedig yn chwalu


Effaith Brexit ar Gymru

Linc: