15/07/2016

Rali Cymru Rydd yn EwropMae Gwynoro Jones yn dweud ei fod wedi credu mewn ‘Prydain Ffederal’ erioed – sef sofraniaeth lawn i bob gwlad ym Mhrydain heblaw am faterion amddiffyn a rhyngwladol.
Ond ac yntau’n gefnogwr brwd o’r Undeb Ewropeaidd, mae’n argyhoeddedig, ers Brexit, mai annibyniaeth lawn i Gymru yw’r ateb.

Dywedodd ei fod yn credu y bydd annibyniaeth i’r Alban yn digwydd o fewn dwy neu dair blynedd a gyda cwestiynau’n cael eu codi ynghylch perthynas Gogledd Iwerddon a’r Weriniaeth, dydy ddim am weld Cymru’n aros yn rhan o “senario Cymru a Lloegr”.


“Os ‘na ddihunwn ni fel gwlad mae hwnna’n beryg mawr. Byddwn ni fel petaen ni wedi mynd y  ganrifoedd fel ‘Cymru a Lloegr’, dydw i ddim yn hapus â hynny o gwbl,” meddai.