18/11/2015

Cyflwyno Sianel fideo Gwynoro
Ddwywaith yn wythnosol bydd gennyf fideo yn trafod amrediad o faterion cyfoes.

Bydd llawer ohonoch yn gwybod bod gennyf sianel YouTube ers tua blwyddyn. Ei chynnwys yn bennaf yw am fy mywyd ac amserau rhwng 1970 – 1992. Ar y Blog hwn gallwch ddod o hyd i ddolen i'r sianel ynghyd â 'm cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol eraill.

Yr wythnos diwethaf, lansiais raglen newydd sydd bellach ar YouTube. Byddaf yn gosod fideo ddwywaith yr wythnos a bydd yn bennaf yn trafod amrywiaeth o faterion cyfoes a phynciau gwleidyddol sy'n cwmpasu Cymru a'r byd! . Hefyd byddaf yn cynnwys pynciau megis chwaraeon a materion o ddiddordeb cyffredinol.

Cymewrwch cip olwg ar y trelar. Mae fideo arall bellach wedi‘i llwytho i fyny a bydd mwy  yn ymddangos yn rheolaidd o'r wythnos nesaf ymlaen.

Ar ochr y Blog, fe welwch ddolen i gyfres o’r enw ‘ O’r Archif’ sydd yn rhoi disgrifiad byr o hanes y Gynghrair rhwng yr SDP/Rhyddfrydwyr a dyddiau cynnar y Democratiaid Rhyddfrydol o 1981 tan 1992.


Mawr obeithio fyddwch chi'n hoffi y trafodaethau fideo. Fydd rhai ohonynt yn y Gymraeg.