15/08/2020

Gwynoro yn cwrdd a Aneira Thomas ar podcast 'Pobl Gwynoro'


Roedd yn bleser cwrdd a Aneira unwaith eto. Y ddau ohonom o ardal Cefneithin a Foelgastell


Mi aethom i Ysgol Gynradd Cefneithin a hefyd Ysgol Ramadeg Gwendraeth – er fy mod ychydig yn henach.

Mae gennym atgofio’n hyfryd o ddyddie pan yn tyfu fyny – y cymeriade a’r hanesion.


Bellach mae Aneira yn adnabyddus fel y babi cynta a anwyd ar y funud pan grewyd y Gwasanaeth Iechyd yn 1948 ac mae wedi ysgrifennu llyfr- ‘Hold on Edna’- stori dwymgalon am cyfnode cyn y gwasanaeth iechyd.


Mae hefyd wedi bod ar nifer fawr o raglenni teledu a radio, cwrdd a bobl enwog a wedi body yn 10 Downing Street.

Yn ol yr arfer rwyf yn gofyn I’r gwestai ddewis tair can, Dyma oedd dewisiade Aneira :

‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ – Bryn Terfel
‘Wrth Feddwl am fy Nghymru – Dafydd Iwan
‘Eneth Glaf’ – Ryland a Garnon


Gwrandewch ar y podcast

11/08/2020

Pobol Gwynoro - gyda Wyn Thomas darlledwr nodedig mewn dyddie a fu

Ail yn y gyfres #PobolGwynoro.

Cyfaill n’ol ers y chwedegau. #WynThomas a oedd mor ganolog i ddatblygiadau ar #SainAbertawe gan gynnwys raglenni yn y Gymraeg. ‘Roedd ei ‘phone-in’ ar fore Sul yn nodedig ac yn arloesor. 

Yna wrthgwrs ei amser yn #HTV.

Brodor o #Bethesda. Gwrandewch Wyn ar #LlanelliTalkRadio yn trafod ei yrfa mor liwiog

Caneuon a ddewisodd Wyn oedd - 

Lyn Lodwig a Ray Gravell - 'Sospan Fach'

Meic Stevens - 'Tryweryn' ac yna 'Cwm Rhondda'

https://walesnewsonline.com/pobl-gwynoro-rhif-dau-wyn-thomas-of-swansea-sound/?fbclid=IwAR3PJwEwTNMtMW0ukeKT9oR8zds0yMOP0wazkEcC9AF9MtEXIFfF9AInQfw

 

02/08/2020

Ers mis Mawrth 'rwyf wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Alan Evans, golygydd a pherchennog  LlanelliOnline/a WalesNewsOnline. Hefyd mae wedi bod yn gweithio ar ddatblygu LlanelliTalkRadio

Hefyd ar Wales News Online mae na gyfeiriad yn y rhestr o bynciau i 'Gwynoro's Wales' lle 'rwyf yn gosod eitemau o dro i'w gilydd.

Yn ddiweddar mi soniais am ddechre cyfres o gyfweliadau gyda pobol 'rwyf wedi cwrdd, adnabod, cyfeillion ac eraill Trin a trafod eu bywyd, gyrfaoedd a phethau arall

Gyda Alun Gibbard,mae y drafodaeth gynta yn y gyfres. Awdur adnabyddus o dros tri deg o lyfre, darlledwr am dros gwarter canrif a nifer o bethe eraill. .

Mae na ddwy gyfweliad gyda Alun, iyn Gymraeg a Saesneg.

Rhai o'r llyfre a darodon oedd:

Yn erbyn y Gwynt - hanes Carwyn James, 
Fyny gyda'r Swans,
Llyfre ar George North a 'Foxy'r Llew' (Jonathan Davies),
Non yn erbyn y ffactore - Non Evans.

Eraill nad o'r byd chwaraeon:
:
Talcen Caled- hanes streic y glowyr,,
O Llinell Biced i San Steffan - a, y cyn aelod seneddol Sian James.
Straeon Tafarn - gyda Dewi Pws,
Bywyd yn y Coal House,
Tony ac Aloma' 
Mab y Mans - am Arfon Haines Davies, a hefyd
yn son an llyfr ar fin dod allan am cyn Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jone.

Cymerwch funud i wrando.

Y gwestai nesa yn y gyfres fydd Wyn Thomas, darlledwr arall ac wrth gwrs o Sain Abertawe gynt.   

https://twitter.com/Gwynoro/status/1289139527018323969?s=20&fbclid=IwAR3qXgEu99oNWoHhHgnbI-9J6lVbNLVeBoi79eHyzHRbkYIusfcLAg_mLtU