06/10/2017

Trafod dyfodol gwledydd Prydain? Cylchgrawn Golwg

Ymddangosodd yr erthygl ganlynol gan Glyndŵr Cennydd Jones yn y Cylchgrawn Golwg ar 21 Medi 2017—wythnos 20fed pen-blwydd y bleidlais i sefydlu y Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Diolch i'r Golwg am gopi electronig o'r darn.