15/08/2020

Gwynoro yn cwrdd a Aneira Thomas ar podcast 'Pobl Gwynoro'


Roedd yn bleser cwrdd a Aneira unwaith eto. Y ddau ohonom o ardal Cefneithin a Foelgastell


Mi aethom i Ysgol Gynradd Cefneithin a hefyd Ysgol Ramadeg Gwendraeth – er fy mod ychydig yn henach.

Mae gennym atgofio’n hyfryd o ddyddie pan yn tyfu fyny – y cymeriade a’r hanesion.


Bellach mae Aneira yn adnabyddus fel y babi cynta a anwyd ar y funud pan grewyd y Gwasanaeth Iechyd yn 1948 ac mae wedi ysgrifennu llyfr- ‘Hold on Edna’- stori dwymgalon am cyfnode cyn y gwasanaeth iechyd.


Mae hefyd wedi bod ar nifer fawr o raglenni teledu a radio, cwrdd a bobl enwog a wedi body yn 10 Downing Street.

Yn ol yr arfer rwyf yn gofyn I’r gwestai ddewis tair can, Dyma oedd dewisiade Aneira :

‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ – Bryn Terfel
‘Wrth Feddwl am fy Nghymru – Dafydd Iwan
‘Eneth Glaf’ – Ryland a Garnon


Gwrandewch ar y podcast