05/05/2016

Tybed a fydd gwleidyddiaeth Cymru yn wirioneddol gyffrous byth eto?

Mae’n ymddangos nid oes llawer wedi newid ers yr Etholiad Cyffredinol Mai 2015

Cyn y cyhoeddwyd Pôl Piniwn terfynol ar gyfer etholiad i'r Senedd neithiwr gwneuthum ragolwg fy hun.  Mi ddodais fy syniad am nifer  y seddau i bob plaid ar Facebook a Thrydar.

Fy nheimlad greddfol oedd:

Llafur – 27, Plaid Cymru – 14, Ceidwadwyr – 11, UKIP – 6 a'r Democratiaid Rhyddfrydol – 2

Pan ddaeth canfyddiadau'r pôl allan yn ôl adroddiad Roger Scully yr oeddwn allan 2 sedd i Blaid Cymru (oeddent ar 12) a hefyd 2 ar UKIP (bellach ar 8)

Felly yr oeddwn yn falch iawn bod fy nheimladau am wleidyddiaeth Cymru dal i fod mewn trefn dda ac nid oeddwn yn bell oddi ar y marc!

Wrth gwrs mae angen cofio bod lled y gwall yn y polau hyn +/-3%. Yn ogystal, bydd y nifer a fydd yn pleidleisio yn chwarae rhan ac yn bwysicach byth sut y bydd y partïon wedi llwyddo i gael eu cefnogwyr craidd i bleidleisio.

Ond yr hyn sy'n ddiddorol yw er gwaethaf yr holl drafodaethau a’r dadleuon yn y Senedd a’r ymgyrchu gan bob plaid drwyddi draw nid yw'r farn wleidyddol wedi newid llawer ers yr Etholiad Cyffredinol y llynedd. Mi wnes bost ar fy mlog Gorffennaf diwethaf o dan y pennawd:


Yr adeg hynny ‘roedd pôl Roger Scully yn Fehefin 2015 yn datgelu'r canlyniad canlynol ar gyfer seddi i’r Senedd.

Llafur – 29, Plaid Cymru – 10, Ceidwadwyr – 13, UKIP – 7 a’r Democratiaid Rhyddfrydol – 1

Heddiw yw diwrnod pleidleisio felly ni af i ymdrin ymhellach ynghylch pam mae pobl Cymru mor safadwy yn eu safbwyntiau gwleidyddol. Ond mi dynnaf sylw at bost diweddar o dan y pennawd

'Dim rhyfedd fod gan bobl Cymru llawer mwy o ddiddordeb yn refferendwm yr UE na’r etholiad i’r Senedd 5 Mai’

 

Mae llai na 5% o bobl yng Nghymru yn darllen papur newydd Cymraeg 

Darllenir y Daily Mail yn fwy rheolaidd gan bedair gwaith fwy o bobl yng Nghymru na'r Western Mail

Er fod darlledwyr yng Nghymru yn cyrraedd cyfran lawer mwy o bobl na’r papurau newydd yng Nghymru - mae raglenni newyddion Llundain yn tra-arglwyddiaethu fel mae y papurau newydd sy'n seiliedig ar Loegr yn ei wneud’

Mae’n ddiwrnod pleidleisio heddiw felly gadawaf bethau yn y man a’r lle am nawr. 


Wrth reswm fydd fy sylwadau dros y dyddiau nesaf yn ymdrin ag arwyddocâd y canlyniadau yn oriau bach y bore. Yr wyf yn sicr y byddwn yn gwynebu amseroedd diddorol!