06/09/2016

Stori bywyd Gwynoro ar YouTube

Bedair awr ar ddeg o atgofion ar 45 o fideos.

Hefyd chwe fideo o gyfweliadau yn ddiweddar gyda’r Arglwydd Elystan Morgan

Ddwy flynedd yn ôl mi sefyllais o flaen camera ar wahanol gyfnodau dros gyfnod o dri diwrnod i gofio am gofnodi prif ddigwyddiadau o'm bywyd a'r amseroedd.

Mae'r fideos yn cychwyn gyda'r adeg ar ôl yr ail ryfel byd hyd at ddechrau'r ganrif hon.
Y prif bwrpas gwreiddiol oedd gwneud recordiadau i helpu darparu deunydd cyffredinol fel sylfaen i'r cyfer y llyfr rwy'n ysgrifennu. Felly, er bod y mwyafrif helaeth ohonynt yn gywir mae yna rhai gwallau sy’n amlwg a byddant yn cael eu cywiro yn y llyfr.

Yn ogystal cyfarfûm yn ddiweddar yr Arglwydd Elystan Morgan sydd yn ddyn o ddeallusrwydd uchel iawn gyda phrofiad eang o wleidyddiaeth, llywodraeth, materion cyfansoddiadol a'r gyfraith – gan 'roedd yn gyn-farnwr.

Image result for elystan morgan

Treuliwyd diwrnod dymunol yn hel atgofion a hefyd yn trafod digwyddiadau'r presennol gan gynnwys canlyniad y refferendwm, beth fydd yn debygol o ddigwydd gyda Brexit, y cythrwfl yn y Blaid Lafur, dyfodol Cymru a'i atgofion o'i ddyddiau ym Mhlaid Cymru.

Recordiwyd chwe fideo gyda Elystan fydd yn cael eu llwytho i fyny i fy sianel YouTube – gyda mwy i ddod oddi wrtho mewn ychydig fisoedd.

Y bwriad yw uwchlwytho fideo un yr wythnos gan roddi peth blaenoriaeth i rai Elystan.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau.Dyma fideo gwneuthum y bore yma fel trelar