12/09/2016

Cyntaf mewn cyfres – Cyfweliad gyda’r Arglwydd Elystan Morgan


Cymru, datganoli a Statws Dominiwn
Dyma’r cyntaf o chwech cyfweliad fideo a wnes gyda Elystan yn ddiweddar

Mae hon yn cynnwys sylwadau ac atgofion Elystan wrth drafod :-


Pam mae'r Alban o flaen Cymru ar faterion Cyfansoddiadol?

Pam ddigwyddodd hyn?

Bodolaeth Cymru fel cenedl yn gyfansoddiadol
Beth yw Annibyniaeth? A’r cysylltiad gyda Statws Dominiwn

Beth am y Cynulliad a’r dyfodol?

Oedd hi yn anodd gadael Plaid Cymru?

Ac yna
Cyfraniad Llafur a Phlaid Cymru i ddatblygiadau’r dyfodol