04/12/2017

Gwynoro yn westai penblwydd Dewi Llwyd

Ar achlysur penblwydd

Dewi Llwyd yn holi Gwynoro am rhai agweddau o’i fywyd –


Magwraeth, y capel a’r pentref, gwleidyddiaeth, Cymru a mwy


Dyma'r linc

http://www.bbc.co.uk/programmes/p05p7zbw