21/01/2018

A byddai Pont Boris i Calais yn gweithio?

‘’ AA’’?

‘’Helo, Helo ‘rwyf ar y bont tua milltir ar ddeg o Calais’’

Yn fy nyddiau pan yn swyddog ymchwil a chysylltiadau cyhoeddus i’r Blaid Lafur yng Nghymru 1969-70 ar ddiwrnodau hyfforddiant yn Transport House Llundain yn aml ‘roeddwn yn clywed bod darlun yn aml iawn yn werth llawer mwy na mil o eiriau. 

Wel, beth am hyn?Derbyniodd y modurwr croesant y neges hon yn ôl"Rydym yn flin iawn, mae ein synwyryddion yn canfod bod eich neges yn dod o ychydig heibio'r pwynt hanner ffordd. Ers Brexit ‘dydyn ddim yn darparu unrhyw wasanaethau ar gyfandir Ewrop. Byddwch yn gorfod cysylltu â gwasanaeth Ffrengig. Lwc dda "