26/01/2018

Gwynoro yn dychwelyd nol i’w Sianel yn 2018. Yma yn trafod Brexit

Trin a thrafod  y tair wythnos gynta o’r flwyddyn.

Siarad am David Davis yn dweud fod yr Undeb Ewropeaidd yn cynllunio ar gyfer 'Dim Del'.  Ond does dim syndod - pwy sydd wedo dweud ers blwyddyn fod ' dim del yn well na del wael'? - wrths gwrs Mrs May.

Yna yn yr Almaen Davis a Hammond yn dweud wrth busneswyr yno - 'dwedwch wrthym beth i chi am'. Ond dim y nhw sy'n gadael. Problem Llywodraeth Mrs May yw.

Yna Arlywydd Macron yn dweud yn eglur wrth Mrs May os ydych am gytundeb tebyg i nawr bydd rhaid derbyn telerau y Farchnad Sengl. 


Trafod nifer o bethau eraill hefyd.