07/10/2016

Elystan Morgan yn trafod blynyddoedd cynnar Plaid Cymru, dylanwad Gwynfor Evans a darlyth Saunders Lewis ar ‘Tynged yr Iaith’Mae'r fideo yn cynnwys ychydig o atgofio'n Elystan am ei ddyddiau yn y Blaid.

Siarad am yr arweinyddion cynnar - D J Williams, Saunders Lewis ac yna Gwynfor Evans wrth gwrs.

Disgrifio'r fel oedd Gwynfor yn fwy o wleidydd na'r lleill.

Yn y Fideo mae'r berthynas agos a fu rhwng y ddau yn amlwg.
Pwysigrwydd darlyth Saunders Lewis - 'Tynged yr Iaith'

Cyfeirio at yr amser ymunodd a Llafur.

Trafod agwedd y mwyafrif o aelodau seneddol y Blaid Lafur yn y chwech a'r saith degau.

Yna i orffen atgofion o S.O.Davies AS Merthyr am amser hir.