21/10/2016

Gwynoro ar Hawl i Holi yn Clwb Rygbi Crymych – Hydref 18 2016

Noson hwylus, cwestiynau pwrpasol, panelwyr siaradus! a chynulleidfa dda iawn.


Oedd y panelwyr yn cytuno, gan fod Dafydd Elis-Thomas wedi gadael Plaid Cymru, y dylid cynnal is-etholiad ar unwaith yn Nwyfor Meirionnydd?


Mae miloedd o wartheg yn cael eu difa bob blwyddyn oherwydd y diciau. A ydi’r panel yn credu bod y cynllun i reoli moch daear yn ddigon effeithiol?

Sut mae codi safon addysg yng Nghymru, os oes llai o arian ar gael i ysgolion?

Pa mor ffyddiog ydych chi fod gan y Llywodraeth Geidwadol gynllun pendant ar gyfer Brexit?

http://www.bbc.co.uk/programmes/b07zj9ks#play


Hyfryd oedd bod yng nghwmni Dewi Llwyd unwaith eto