22/12/2015

Atgofio’n Oes hyd at 1999

Gyda Beti George ar Radio Cymru – ‘Beti ai Phobl’

Rhaglen tebyg iawn i ‘Desert Island Discs’ gyda Beti yn holi am fy nghefndir, bywyd  cynnar, fy naliadau a hefyd fy nghyrfa gan gynnwys wrth gwrs yr wyth mlynedd o ymrafael a Gwynfor Evans.

Erbyn y diwedd y ganrif ,roeddwn wedi bod yn Gyfarwyddwr cwmni arolygu ysgolion ers 1994 felly ceir cyfeiriadau at y blynyddoedd cynnar hynny hefyd.
Nid wyf am ddweud gormod - gwell gwrando ar y cyfweliad - ond bydd dylanwad yr aelwyd, teulu, capel a’r ardal yn dod drosodd yn amlwg yn y dewisiadau o ganeuon ac yn y blaen.

Hefyd wrth gwrs pwysigrwydd Cymru fel cenedl, iaith, traddodiau ac yn y blaen.

Nid yw’r fideo gyda fy hen gyfaill Gwilym Owen yn gysylltiedig o gwbl dim ond rhywbeth I edrych arno tra yn gwrando!

Gobeithio y mwynhewch atgofion o dyddiau a fu.