24/12/2015

Dymuniadau gorau ar gyfer yr Wyl gan Gwynoro

Adnewyddwyd Rhagfyr 25 2017

Mae hyn i ddymuno fy nheulu a ffrindiau ynghyd â'r miloedd bellach o adnabyddiaethau a'r cysylltiadau rwyf wedi gwneud drwy'r cyfryngau cymdeithasol dros y ddwy flynedd diwethaf..

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd iach, hapus a ffrwythlon

Fideo Nadolig 2015 sydd yma ond mae’r neges yn dal yn berthnasol i’r dyddiau hyn.  Mae'r Nadolig yn uno pobl mewn meddwl ac ysbryd a hefyd yn dwyn ynghyd teuluoedd, ffrindiau a chysylltiadau ymhell ac yn agos;

Mae'r adeg hon o'r flwyddyn hefyd yn helpu inni werthfawrogi'r hyn sydd gennym yn ein bywydau - y byddwn yn llawer rhy aml yn eu cymryd yn ganiataol;

Mawr hyderaf bydd i gwir ystyr y Nadolig lenwi ein calonnau a’n meddyliau gyda neges ewyllys da; 

Gan gofio pawb  naill gartref neu thramor sy'n sylweddol iawn llai ffodus na ni, ac yn byw mewn ofn, anobaith, newyn gan ddyheu am heddwch a diogelwch mewn byd sydd yn gynyddol gythryblus a terfysglyd bellach. 

Mae’r wybodaeth ar ddiwedd y fideo wedi newid cryn tipyn bellach gyda rhywbeth fel 75k y mis o ymweliadau gan edrych ar y negeseuon, erthyglau a fideos ‘rwyf yn gosod ar y gwahanol gyfryngau cymdeithasol.

gwynorojonescymraeg.blogspot.co.uk