15/12/2015

'Mae y manteision o fod yn rhan o'r UE yn niferus a gwych. Yn fy marn i byddai gadael yn gamgymeriad - camgymeriad fyddai Cymru yn edifar'.

Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones

Neges a bostiwyd ar safle Facebook 'Ie dros Ewrop' :- 

' Rydym wedi bod yn glir bob amser yn ein hawydd i aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Er fod pobl ddim bob amser yn sylweddoli hynny, mae'r UE yn chwarae rhan sylweddol ym mywydau bob dydd pobl Cymru - mae'n adeiladu ffyniant ein cenedl, yn gwneud penderfyniadau am ein dyfodol economaidd ac yn pasio cyfreithiau sy'n effeithio arnom i gyd.

Dylai pwysigrwydd y farchnad sengl byth cael ei gymryd yn ganiataol. Mae'n ardal masnach rydd mwyaf y byd yn nhermau CMC a partner masnachu mwyaf y DU a Cymru.
Mae busnesau yn yr UE yn mwynhau farchnad "cartref" ychydig dros 500 miliwn o bobl gyda’r gallu i werthu nwyddau a gwasanaethau heb tariffau neu gyfyngiadau eraill a gyda safonau diogelwch cyffredin.

Mae'r farchnad sengl yn farchnad fwyaf ar gyfer allforion Cymru – yn 2014 yn unig  ‘roedd gwerth allforio nwyddau o Gymru i wladwriaethau eraill yr UE bron £5.8bn. Mae’r ymchwil diweddara yn dangos fod 200,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar fynediad i'r farchnad sengl.

Y brif ffactor o ran mewnfuddsoddi yn ein gwlad yw’r farchnad sengl. Bellach erbyn 2015, gwelir dros 500 o fusnesau o wledydd eraill yr UE gyda gweithrediadau yng Nghymru, sydd yn cyflogi dros 55,000 o bobl.

Drwy rhaglenni Ewropeaidd eraill, megis y Gronfa Strwythurol a’r PAC, cynnigir cyfleoedd i gefnogi a datblygu economi Cymru, yn enwedig yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.
Mae Cymru wedi elwa o biliynau o bunnoedd o gronfeydd yr UE dros y blynyddoedd. Yn y flwyddyn hon yn unig, yr ydym wedi buddsoddi £425 miliwn o Gronfa Strwythurol yr UE i gefnogi ein economi a'r farchnad lafur.

Hefyd, ceir mae manteision sylweddol o gronfeydd yr UE trwy'r Polisi Amaethyddol sy'n darparu tua £200 miliwn y flwyddyn mewn taliadau uniongyrchol i fwy nag 16,000 o fusnesau ffermio yng Nghymru.


Felly mae y manteision o fod yn rhan o'r UE yn niferus a gwych. Yn fy marn i byddai gadael yn gamgymeriad - camgymeriad fyddai Cymru yn edifar'.