24/12/2015

Dymuniadau gorau ar gyfer yr Wyl gan Gwynoro


Mae hyn i ddymuno fy nheulu a ffrindiau ynghyd â channoedd o adnabyddiaethau a'r cysylltiadau rwyf wedi wneud drwy'r cyfryngau cymdeithasol dros y chwe mis diwethaf..

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd iach, hapus a ffrwythlonMae'r Nadolig yn uno pobl mewn meddwl ac ysbryd a hefyd yn dwyn ynghyd teuluoedd, ffrindiau a chysylltiadau ymhell ac yn agos;

Mae'r adeg hon o'r flwyddyn hefyd yn helpu inni werthfawrogi'r hyn sydd gennym yn ein bywydau - y byddwn yn llawer rhy aml yn eu cymryd yn ganiataol;

Mawr hyderaf bydd i gwir ystyr y Nadolig lenwi ein calonnau a’n meddyliau gyda neges ewyllys da; 

Gan gofio pawb  naill gartref neu thramor sy'n sylweddol llai ffodus na ni, sydd yn byw mewn ofn, anobaith, newyn ac yn dyheu am heddwch a diogelwch yn y byd cythryblus a terfysglud hwn.