17/12/2015

Pan fydd UKIP yn dweud am inni beidio â phoeni, y gallwn cerdded ar y dwr, fydd orau inni beidio eu credu


Post  gwadd gan Peter Sain ley Berry

Trysorydd Cyngor Cymru y Mudiad Ewropeaidd, a

Cyn-Ysgrifennydd Cymru Cyngor y CD yn yr 80au a hefyd aelod o Bwyllgor y Gynghrair.Swyddi go iawn a bywoliaeth yn cael ei ddisgowntio oherwydd breuddwydion amheus. 


Llongyfarchiadau i Carwyn Jones am lansio ymgyrch Cymru i aros yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac i bwysleisio fod yna 200,000 o swyddi yng Nghymru sy'n gysylltiedig â masnach yr UE ac y byddent mewn perygl pe bai Prydain yn pleidleisio i adael. 

Ar unwaith tarawodd UKIP yn ôl â chyhuddiadau gan godi bwganod. Ond wrth gwrs fydden nhw, ond onid oes ganddynt ddim arall i'w ddweud?

Wrth gwrs mae’n wir y byddai Cymru ddim yn  colli 200,000 o swyddi y diwrnod ar ôl Brexit. Ond oni ellir dadlau dros y deng mlynedd canlynol byddai llawer o'r swyddi hynny yn sicr yn diflannu fel y bydd y cwmniau sydd yma bellach yn rhoi'r gorau i fuddsoddi ac raddol yn gadael  Hefyd fydd yna llai o gwmnïau rhyngwladol yn buddsoddi yng Nghymru os byddwn allan o’r  UE.

Na gyd geir gan UKIP byth a beunydd yw honiad amheus ar ôl honiad amheus. Bydd bownd o fod yn well arnom tu allan i’r UE oherwydd mae UKIP yn honni byddwn. Neidiwch dros y clogwyn, rydym wedi dylunio parasiwt i chi. Wrth gwrs bydd yn gweithio!

Swyddi go iawn a bywoliaeth yn cael ei ddisgowntio oherwydd breuddwydion amheus. 

Beth sydd ei angen yw i’r Llywodraeth ar bob lefel esbonio pam y dewisodd Prydain i ymuno a’r UE yn y lle cyntaf ac yna pam y dewiswyd ei adeiladu ai ehangu i greu corff rhyngwladol nerthol a welwn heddiw. Buodd Prydain dros degawdau yn helpu i adeiladu yr UE, y farchnad sengl fwyaf yn y byd, y bartneriaeth economaidd a diplomyddol mwyaf, gan diweddu canrifoedd o wrthdaro a rhyfeloedd Ewropeaidd creulon.

Mae angen i bawb i sylweddoli a chydnabod hyn cyn ei bydd yn rhy hwyr. Rydym i gyd, fel y mae yn sefyll ar hyn o bryd, mewn perygl fel dywedodd Shakespeare o:

'throwing away the dearest thing (they) owned as though it were a careless trifle.'

Os ydych i fyny’r nant yna mae'n helpu os oes gennych padl, nid taflu’r peth i ffwrdd!.  A pan mae UKIP yn dweud wrthym i beidio â phoeni, gallwn gerdded ar y dwr, peth gorau fydd peidio eu credu.