07/12/2015

Etholiad Hanesyddol Caerfyrddin Chwefror 1974

Rhaglen S4C o ‘Fon I Fynwy’ Gwynoro yn  trafod y dyddiau gyda Vaughan Hughes.

Go anhebyg y gwelir cyfnod yn wleidyddiaeth Cymru eto megis yr adeg 1967 -1975 pan fu Gwynfor Evans, Llywydd Plaid Cymru a Gwynoro Jones ymgeisydd y Blaid Lafur yn brwydro mor frwd yn erbyn eu gilydd yn etholaeth Caerfyrddin.

Mewn gwirionedd ‘roedd yn frwydyr bersonol rhyngddynt.

Hefyd welwyd cefnogwyr y ddwy blaid at yddfau eu gilydd am wyth mlynedd yn ddi-dor. Mae’r papurau lleol yr etholaeth yn destun i hynny gyda erthyglau a llythyron ynddynt yn wythnosol a nifer ohonynt yn eitha ffyrnig a milain.
  
‘Roedd yr ymgyrchu rhyngddynt yn fywiog, stormus ar brydiau ond hefyd yn llawn egni gyda canoedd yn y ddwy blaid wrthi.

Oedd canlyniad noswaith y cyfri yn gwbl anisgwyl.  Oedd gan Gwynoro mwyafrif o bron pedair mil yn 1970. Ond cynhaliwyd yr etholiad yng nghanol streic y glowyr a hefyd pan fu pobl yn gweithio ond tri diwrnod yr wythnos a toriadau i ddefnydd o drydan. ‘Roedd y glowyr a’r undebau llafur ddim yn boblogaidd o bell ffordd.

Dechreuwyd y cyfri am ddeg ar y nos Iau yn ol yr arfer ond ni gwblhawyd y cyfri hyd tua wyth o’r gloch ar y nos Wener!Gwell gwrando ar y fideo cyn dweud rhagor.